Privacy- en Cookie beleid | Studio Jet

Studio Jet, gevestigd aan Bovenkerkseweg 37a te Stolwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Studio Jet
Bovenkerkseweg 37a
2821 XT Stolwijk
www.studiojet.nl
info@studiojet.nl
KvK-nr 08140623
BTW-nr NL193262630B01

 

Marrigje van Olst-de Weerd is de Functionaris Gegevensbescherming van Studio Jet zij is te bereiken via info@studiojet.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Studio Jet verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam 

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • Bankgegevens

 • E-mailadres

 • Profielfoto

 • Profielnaam en overige profielinformatie

 • Reviews

 • Comments onder artikelen op website

 • IP-adres

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel in ons online platform aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Studio Jet verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling 

 • Verzenden van onze nieuwsbrief 

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

 • Studio Jet analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. 

 • Studio Jet verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

 

Grondslagen op basis waarvan wij persoonsgegevens verzamelen

De AVG kent 6 grondslagen op basis waarvan persoonsgegevens mogen worden verzameld. De volgende twee grondslagen zijn van toepassing binnen Studio Jet:

 • Noodzaak voor uitvoering overeenkomst

 • Toestemming

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Studio Jet bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Voor een overeenkomst is dat 7 jaar. Dit staat vast door de belastingdienst en kunnen wij ook niets aan veranderen. Wanneer je je hebt ingeschreven voor een gratis product, of nieuwsbrief kun je je op ieder moment uitschrijven door te klikken op de uitschrijf link onder iedere mail.

 

Enkele keren per jaar wordt onze database opgeschoond. Wanneer jij je hebt uitgeschreven wordt je volledig uit onze database verwijderd. Daarnaast is het op ieder moment mogelijk om met ons contact op te nemen om handmatige verwijdering aan te vragen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Studio Jet verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Studio Jet gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@studiojet.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Studio Jet zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Studio Jet wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Uiteraard heeft het onze voorkeur dat je eerst contact opneemt met ons, in het geval je het gevoel hebt dat we niet goed met je gegevens omgaan, zodat we samen tot een mogelijke oplossing kunnen komen.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Studio Jet neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@studiojet.nl

 

Deze publicatie is van juli 2018

 • Facebook - Black Circle
 • Twitter - Black Circle
 • Pinterest - Black Circle
 • Instagram - Black Circle
 • LinkedIn - Black Circle

Studio Jet

Bovenkerkseweg 37a, Stolwijk

0651222843

info@studiojet.nl